всякога

нар. - всеки път, винаги, непрекъснато, постоянно, вечно, безконечно, безкрайно, когато и да е, всеки момент, всяко време, колчем, при всеки случай, всякогаш

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • вечно — нар. постоянно, непрекъснато, непрестанно, винаги, завинаги, веднъж завинаги, навеки, во веки веков, всякога, дълговечно, дълготрайно, трайно, продължително, безкрайно, безспирно, нескончаемо, неизменно …   Български синонимен речник

  • винаги — нар. постоянно, колчем, при всеки случай, всеки път, на всяка стъпка, много често, всякогаш, във всяко време, колкото пъти, всякога, непрекъснато, вечно, навеки нар. трайно, завинаги нар. еднакво, неизменно …   Български синонимен речник

  • ден и нощ — словосъч. денонощно, непрекъснато, постоянно, всеки ден, непрестанно, всякога …   Български синонимен речник

  • денонощно — нар. непрекъснато, постоянно, всеки ден, непрестанно, всякога, ден и нощ …   Български синонимен речник

  • когато и да е — словосъч. всякога, във всяко време, всеки момент, винаги …   Български синонимен речник

  • колчем — нар. колкото пъти, винаги, всякога, когато, всеки път, при всеки случай, когато и да е …   Български синонимен речник

  • постоянно — нар. непрекъснато, непрестанно, винаги, завинаги, вечно, всякога, неспирно, безспирно, нескончаемо, безкрайно, неизменно, непроменяемо, еднакво, трайно, продължително, неотклонно, многократно, неведнъж, често, много често, час по час, все, всеки… …   Български синонимен речник

  • час по час — словосъч. постоянно, непрекъснато, непрестанно, винаги, завинаги, вечно, всякога, неспирно, безспирно, нескончаемо, безкрайно, неизменно, непроменяемо, еднакво, трайно, продължително, неотклонно, многократно, неведнъж, често, много често, все,… …   Български синонимен речник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.